Meripelastusseura - Salon meripelastajat

Verksamheten

Salo Sjöräddare

Salo Sjöräddare grundades år 1964. Vi hjälper nödställda sjöfarare i Salo och Kimitoöns skärgårdar. Dejourområdet sträcker sig från söder till Hangö udd och i väst till Gullkrona ryggen. Sjöräddning är frivilligt arbete, till räddningsfartygens manskap betalas ingen ersättning för deltagande i räddnings- och hjälpuppdrag.

Salo Sjöräddare är en av 59 medlemsföreningar i Finlands Sjöräddningssällskap. Frivillig sjöräddningsverksamhet som koordineras av Finlands Sjöräddningssällskap grundades år 1897 och dess medlemsföreningar hjälper sjöfarare på kusten och insjöarna från Hangö till Enare.

Verksamheten till havs

Till vårt förfogande har vi två sjöräddningsfartyg, Pv Draken och Av Mathildan Marina. Fartygen är under hela båtsäsongen färdiga att rycka ut och dejourerar från stationen i Salo å.

Fartygen hålls bemannade och patrullerar åtminstone veckosluten under livlig båtsäsong. Under vardagar har fartygen telefonjour och kan även då rycka ut på en timmes varsel dygnet runt. Mer exakt information om fartygen hittar du här. Vår dejourtelefonnummer är 0400 12 14 12.

Vi deltar enligt möjlighet i evenemang med marint tema som anordnas på området, eftersom dessa jippon är en utmärkt möjlighet för oss att presentera verksamheten och uppvisa utrustning som vi använder. I motorbåtstävlingar arrangerade i Förby har vi med framgång tryggat säkerheten redan i flera år.

Utbildning

Vi utbildar ivriga nya och gamla medlemmar till aktiv verksamhet året runt. Öppet vatten säsongen anordnas utbildning varje vecka på Pv Draken. Vi strävar efter att utbildningarna hålls praktiskt inriktade, så nya medlemmar behöver inte frukta diabildsprojektor.

Salo Sjöräddares medlemmar kan delta i kurser anordnade av Finlands Sjöräddningssällskap, som kompletterar föreningens eget kursutbud. Genom utbildningssystemet är det möjligt att utbilda sig enligt entusiasm och eget intresse från däcksman till räddningsfartygets befälhavare.