Meripelastusseura - Salon meripelastajat

Alarmanvisning

Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000
VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70

Allmänt nödnummer 112

 1. Ange (fartygets) namn och kontaktuppgifter
 2. Ange exakt var olyckan skett
 3. Ange vad som har hänt
 4. Hur många människor är i fara, finns det skadade?
 5. Ange hurudan hjälp det behövs
 6. Avbryt inte kontakten förrän du fått lov

Hälytysohje

Meripelastuksen hälytysnumero 0294 1000
VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70

Yleinen hätänumero 112

 1. Kerro (aluksesi) nimi ja yhteystiedot
 2. Kerro tarkka tapahtumapaikka
 3. Kerro mitä on tapahtunut
 4. Montako ihmistä on vaarassa, onko loukkaantuneita?
 5. Kerro mitä apua tarvitaan
 6. Älä katkaise yhteyttä ennen kuin saat luvan

Emergency instruction

Distress calls to the Maritime Rescue Centre
via VHF ch 16 / VHF-DSC 70
or by telephone +358-294 1000 (international) 0294 1000 (national)

 1. Tell your (ships) name and contact information
 2. Tell your position
 3. Tell what has happened
 4. How many people are in danger, how many are injured ?
 5. Tell what kind of help is needed
 6. Do not hang up before you get premission to do so