Meripelastusseura - Salon meripelastajat

Trossi

TROSSEN FÖR DIN BÅT I SÄKERHETDet är alltid gratis att bli räddad till livet till sjöss för hjälptagaren. Om det inte finns fara för människoliv, är det båtens ägare som står för kostnaderna för räddandet av en båt som överraskande slutat fungera.

Medlemskapet i Trossen inom Finlands Sjöräddningssällskap garanterar en kostnadsfri hjälp också för båten! Tjänsten täcker reparationerna till sjöss eller bogserandet av båten till närmaste skyddshamn. Vid behov hjälper man till med att skaffa reparatör och tillfälligt förvaringsställe för båten. Medlemskapet berättigar till motsvarande service även på åländska, svenska, norska och danska vatten (begränsad områden).

Trossen-skyddet är båtspecifikt och förutsätter att båtens ägare är medlem i en lokalförening av Sjöräddningssällskapet. Servicen kostar
88 euro (innehåller föreningens medlemsavgift). Du kan enkelt bli medlem i Trossen genom att fylla i en elektronisk anmälningsblankett. När du fyllt i blanketten sänder vi en faktura inom en vecka. Trossen-skyddet träder i kraft genast när avgiften har kommit in på vårt konto.